top of page

VEERLE ELSHOF

 v o i d

VOID is een project met verschillende leerjaren van de afdeling interieur en architectuur. Dit jaar was de uitdaging om een concept te bedenken voor een niet gebruikte  kelder onder het Haus der Niederlande te Münster.

Uit verschillende bronnen is gebleken dat Duitsland meer samenwerking met Nederland wil bewerkstelligen. Met het ontwerp voor de kelder van het Haus der Niederlande te Münster dragen wij hieraan bij. Het is namelijk een plek waarmee wij de samenwerking tussen Nederland en Duitsland willen versterken. Een plek waar innoverende Nederlanders hun ideeën, werk en projecten tentoonstellen aan Münster.

Het gebouw kent een turbulente geschiedenis die een mooi contrast vormt met dit huidige harmonische concept. De basis voor het “kennen en kunnen” ligt vast in de geschiedenis en vormt het juiste punt om verder te bouwen richting de toekomst.

Nederland is een slim en hard werkend land. Nederlandse innovaties spelen een belangrijke rol op wereldniveau. Met dit concept bieden wij Duitsland, en Münster in het bijzonder, een plek van waaruit men kan bouwen, banden kan versterken en samen nieuwe projecten te starten. In de kelder wordt men geïnspireerd door de getoonde producten en diensten van innoverende Nederlanders. De stimulans om te innoveren wordt hierdoor versterkt. Dit zal uiteindelijk meer economische groei mogelijk maken.

Het versterken van de economische relatie tussen Nederland en Duitsland. Een kelder kan gezien worden als een fundament voor een gebouw. Het vormt het startpunt van waaruit verder gebouwd wordt.

Met het thema economie in het achterhoofd vormt deze kelder in het Haus der Niederlande de ideale plek om de economische band tussen Nederland en Münster. Dit doormiddel van het uitwisselen van nieuwe ideeën en gedachten. Bezoekers van het Haus der Niederlande krijgen meer kennis over Nederland. Het veranderende interieur en de wisselende thema’s zorgen voor een constante vernieuwing in bezoekersstromen.

Door de keuze voor één soort materiaal respecteren we het karakter van de kelder. Het doek, dat de verbinding tussen Duitsland en Nederland verbeeldt, creëert namelijk een sterk contrast met de massiviteit en de kwaliteit van de ruimte. Het is verbindend, meegaand, veranderbaar en wordt bediend door de gebruiker. De flexibiliteit van het doek kan zorgen voor transformatie van individuele, intieme ruimten en gemeenschappelijke open ruimten.

Tijdens het bezoek van de kelder kwamen we tot de constatering dat het toepassen van kunstlicht een onmisbare schakel binnen het geheel is. Door de gewelven subtiel uit te lichten worden verschillende plekken geaccentueerd en sfeer gecreëerd.

bottom of page