top of page

STUDIO VEELS 

iDe hoven van Neerbosch oost 

De wijk Neerbosch Oost in Nijmegen kenmerkt zich door de stempel rijwoningen achter elkaar gepositioneerd, met vele sombere bestrating en veel ruimte voor de auto. Door selectief te slopen en gebruik te maken van chirurgische ingrepen in de bestaande wijk wordt er met kwaliteit verdicht binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur.

 

De kleinschalige ingrepen zorgen voor een nieuwe wijk identiteit met verschillende woonkwaliteiten van openbaar en privé. Bij dit project ligt de nadruk op community- en geclusterd wonen met een diversiteit in woontypologieën en doelgroepen. Met dit concept wordt maximaal ingezet op een nieuwe hechte en verantwoordelijke gemeenschap, die verbonden zijn met elkaar en hun omgeving. Zo wordt niet alleen de auto gedeeld, maar ook een deel van de binnentuinen in de hoven en de openbare kern.

 

Door de ingrepen in de wijk ontstaan drie soorten overgangen van privaat naar collectief. Waarbij de kwaliteit van private buiten ruimte en de kracht van collectieve buitenruimte samensmelt en door verschillende ingrepen toch voelbaar wordt gemaakt.

 

De bestaande rij van rijwoningen worden afgesloten met een drie bouwlagen hoog blok, waardoor er gezamenlijke binnenhoven ontstaan. Elke private tuin van elke woning in het hof grenst aan de gezamenlijke binnenhof. In deze hoek blokken bevinden zich verschillende woning typologieën waardoor er diversiteit aan bewoners ontstaat. In de kern van de wijk is ruimte voor gezamenlijke buurtactiviteiten, die hun ruimte kunnen uitbreiden tot de groene collectieve kern van de wijk.

 

Op deze manier wordt er binnen een bestaande wijkstructuur kwalitatief verdicht met verschillende woonkwaliteiten.

Atelier door: Kor Zijnstra (architecten lab) en Wouter Rooijakkers (KAW, architecten)  

Schermafbeelding 2021-01-11 om 13.51.55.
Schermafbeelding 2021-01-11 om 13.51.40.
Schermafbeelding 2021-01-11 om 13.51.23.
bottom of page