top of page

STUDIO VEELS 

Studentenhuisvesting Arnhem

Het talentenplein is een houten studentenhuisvesting rondom en plein nabij het centrum van Arnhem. Niet alleen een plek om te wonen en te ontwikkelen maar ook een nieuw levendig stadsdeel van Arnhem.

 

Uitgezoomd van de locatie kijkend naar de stedenbouw van Arnhem, vallen gelijk een aantal dingen op: Arnhem bestaat uit een heldere stedenbouwkundige structuur met duidelijke hoofdstraten en haaks daarop smalle zijstraten. Naast deze heldere structuur zijn ook de vele doorkijkjes en binnenpleinen kenmerkend voor de stedenbouw van Arnhem. Ingezoomd naar de kavel aan het Prinsenhof wordt zichtbaar dat deze stedenbouwkundige structuur zich kleinschaliger voortzet, vele doorkijkjes en smalle zijstraten, uitzicht op de Rijn en bijvoorbeeld een gestructureerd en zakelijk gevel patroon.

 

De ontwerp-uitgangspunten voor deze opdracht zijn dan ook dat het talentenplein een onderdeel van de stad wordt en daarmee aansluit op de stedenbouwkundige structuur van Arnhem. Het talentenplein is een zichtbaar levendig stadsdeel, waarin intimiteit in het collectief en ontmoeten centraal staan.

 

De doorgaans logische route vanuit de HAN Hogeschool, het centrum en het water zou diagonaal over de kavel lopen. Door deze route diagonaal over de kavel te trekken ontstaan er twee volumes, daarmee twee gebouwen. Door een vierkant uit de twee volumes te halen ontstaat er een open binnenplein die zorgt voor de verbinding tussen de twee gebouwdelen en extra daglicht op de naar binnen gekeerde gevels te krijgen. Om op de hoogte van de omgeving aan te sluiten en elke gevel extra bezonning te geven, trappen de gebouwdelen omlaag vanuit de hoeken. De verbinding met de Rijn en de stad wordt gemaakt door op de hoofdstraat haakse twee passages te maken die zorgen voor een doorkijk vanaf het binnen plein. Zo worden de kenmerkende doorkijkjes van dit stedenbouwkundige blok versterkt en doorgezet.

 

De twee gebouwdelen worden gesplitst tot vier gebouwdelen om intimiteit in het collectief te waarborgen. Zo ontstaan er vier bouwblokken met ongeveer 75 studenten per gebouw deel. Behapbaar en kleinschaliger wonen, zodat de student niet verdwijnt in het grote geheel. Dit is in de architectuur zichtbaar door de terug liggende beuken tussen de gebouw delen. Deze terug liggende beuk kondigt gelijktijdig een duidelijke entree aan. Zowel vanaf het plein als vanaf de buitenkant.  

 

Het programma in het talentenplein waarborgt 300 studenten wooneenheden waarvan de helft zelfstandig en 15 MIVA-woonruimten. De collectieve ruimten, waaronder een horecafunctie en een was-bar bevinden zich samen met de MIVA-woningen in de plint van het gebouw. De gemeenschappelijke ruimten bevinden zich in de kernen van de vier gebouwdelen, daaromheen zelfstandige wooneenheden en onzelfstandige wooneenheden per verdieping zijn gemengd. De onzelfstandige woningen bevinden zich op de hoeken van de gebouwen/verdiepingen en de zelfstandige wooneenheden in het midden van het gebouw. De fietsenberging bevindt zich in de kelder onder het hoogste gebouwdeel.

 

Er is onderscheidt gemaakt in vier verschillende woningtypen. Zelfstandige woonruimten, onzelfstandige woonruimten en MIVA-woningen. Daarnaast is er verschil in noord en zuid woningen, vanwege de bezonning op de noordgevels. De woning op de noordgevel hebben geen eigen buitenruimte, maar ramen zoveel mogelijk aan de gevel. De zuid woningen hebben een inpandig balkon, om directe opwarming van de kleine ruimte tegen te gaan.

 

De kernen van de vier gebouwdelen dienen als ontsluiting maar ook als de ontmoetingsplekken voor de studenten. Om even samen te studeren maar ook voor bezoek of een borrel. De kernen bevatten vides, zo ontstaan er contact tussen de bewoners van de verdiepingen en nodigt dit uit voor ontmoetingen.

 

Deze vides dienen niet alleen als stimulans voor contact momenten, maar brengen ook licht in de kernen van het gebouw en dragen bij aan de natuurlijke ventilatie van het gebouw.

 

Zoals al eerder benoemd, stralen de gevels van de directe omgeving van het talentenplein een zakelijke atmosfeer uit. De strenge ritmische gevels brengen een eenheid in het bebouwde blok. Om bij de directe gevels aan te sluiten bestaan de gevels van de vier bouwdelen tevens uit een grid, dan wel met een warme uitstraling en het thema hout verder uit te bereiden. De plint van de gevel bestaat uit beton, daaropvolgende verdiepingen houten gevelbekleding. Achter het grid bevinden zich houten panelen naast de kozijnen. Deze panelen zorgen ervoor dat de gevel tot leven komt.

 

Het grid is opgebouwd uit CLT vloeren en wanden. Door een afmeting van 70 cm aan te houden voor het grid, kan de dakrand op de dorpel van de verdieping daarboven aansluiten. Zo zijn alle dikten van de materiaal pakketten achter het grid gewaarborgd.

 

Het thema hout is niet alleen terug te zien in atmosfeer en gevelbekleding maar is ook onderdeel van de constructie van de gebouwen. De constructie bestaat uit een betonnen kelderbak, begane grond vloer en liftschachten. Daaropvolgend worden op de begane grond houten kolommen geplaatst waarop CLT vloeren en wanden worden gestapeld.

 

Het talentenplein een studentenhuisvesting met het thema hout, waar studenten kunnen wonen, ontwikkelen en ontmoeten.

​Atelier door: Jeroen van Schooten en Ruben Smits (TEAM V) ​

bottom of page