top of page

VEERLE ELSHOF

WERKHUIS
visual binnen 3.jpg

Het werkhuis "kleiwerkje"is een opdracht voor het eerste atelier van de Academie van Bouwkunst.  

 

In dit atelier staat de samenhang tussen materiaal, ruimte en lichaam centraal. In het eerste deel zal, in een reeks abstracte schaalmodellen, de relatie tussen materiaal, techniek en ruimte worden onderzocht met behulp van mijn lichaam als schaal. 

In een serie schaalmodellen zal de relatie tussen mal-contramal en dichtheid de gebruikte techniek beïnvloeden. Representaties van de serie modellen zullen worden gebruikt om de verschillende belevingen van de ruimtes in tijd weer te geven en te analyseren. De relatie tussen lichaam, activiteit, ’affordance’ en materiaal een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. 

Ook zal er gekeken worden hoe schaal, textuur en massa de atmosfeer van de ontstane ruimtes beïnvloed. 
In het tweede deel van het atelier zal een werk-huis worden ontworpen met behulp van de inzichten opgedaan in het eerste deel van het atelier. Een van de ontwikkelde materiaal/techniek relaties en/of ontwikkelde representatietechnieken zullen daarbij als basis dienen voor het ontwerp. 

Voor het  onderzoek is het materiaal klei gebruikt. Door klei als mal te gebruiken en te laten vallen of te gooien ontstaat het werkhuis. Het werkhuis neemt zijn vorm aan door de kracht en afstanden die worden toegepast tijdens het proces. De klei is gevormd in een strakke holle kubus met scherpe randen. Door de kracht en de afstanden van het gooien, ontstaat het spel tussen organische vormen versus strakke lijnen. 

CONCEPT WERKHUIS 1 .jpg

Door een holle kubus te boetseren met strakke lijnen, en deze vervolgens door de zwaartekracht te laten vallen vanuit verschillende hoogten is het werkhuis ontstaan. Vervolgens is het model als mal gebuikt en de contramal afgegoten in gips, om het interieur zichtbaar te maken. 

MLA CONTRA MAL.jpg

Tijdens het gooien van de modellen heb ik gespeeld met verschillende wand dikten, zodat de ruimten die in het  model ontstaan breder of 
groter worden. Het laatste model is dan ook uitgekozen om verder te ontwikkelen als werkhuis. 

Door doorsnedes te maken van het model ontstond er een spannende routing en een spel van vier verschillende vormen. Door de elementen los van elkaar te zien ontstaan er vier verschillende ruimten met ieder haar eigen functie. Ook is de ingang ontstaan door het schuiven van de vier losse elementen. Via buiten en de binnenplaats gaat de bewoner naar de volgende ruimte. Tegen de openingen van de vier ruimten is glas geplaatst.  Op de binnenplaats kan men het werkhuis gebruiken als zit-element en van de mooie omgeving genieten.

 

Door doorsneden te maken en met mijn lichaam de ruimte af te tasten,nodigt de binnenruimte je uit om bepaalde houdingen aan te nemen. Zoals zitten, hangen, staan en liggen. Het werkhuis biedt uit zichzelf haar functies aan. 

hieronder is de uitwerking van het werkhuis "kleiwerkje" zichtbaar

PLATTEGROND.jpg
visual buitenaf 5.jpg
A-B.jpg
b-c.jpg
E-F.jpg
bottom of page